Skip links

Energy Evolution Center

Energy Evolution Center är en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning. Vi på WRun inredningsbyrå är helt inne på det spåret. Därför har vi tagit fram ett inredningskoncept som är inspirerat av förnybara energikällor; sol, vind, vatten och biokraft.

I den gamla industribyggnaden kan ni därför se hur de olika planen är inspirerade av olika förnybara energikällor. På solkraftverket som plan 1 är kallat, är gult ett genomgående och uppfriskande tema. På plan 2 där vattenkraft är inspirationskällan kan ni hitta mycket blåa inslag. Hållbarhet är ett givet tema i inredningskonceptet där nästan all lös inredning är återbrukad. Genom återbruk kunde vi inte bara spara på planeten, utan även 85% av materialkostnaderna. Ett steg helt i rätt riktning!

Utforska
Dra