Skip links

Acast

Projektet gick ut på att skapa ett modernt och attraktivt inredningskoncept för Acasts företagsmonter på Radiodays-mässan. Målet var att skapa ett inbjudande utrymme som fångar besökarnas intresse och som ger en välkomnande känsla med plats för öppna dialoger.

Utforska
Dra