Vi hjälper företag med

Hållbar inredning

Det kan vara en lång process för er att hitta duktiga hantverkare, att jämföra flertalet offerter och att projektleda en hel renovering. Därför finns vi på WRun inredningsbyrå här för dig. Du kan lugnt luta dig tillbaka medan vi sköter allt från färgsättning och 3D visualiseringar till att sköta all kontakt med hantverkare och leverantörer. Vi har ett stort kontaktnät av leverantörer med goda värderingar och moraliska arbetssätt samt ett brett spann av specialiserade snickerier. Allt för att ni ska få den ytan ni drömmer om. 

Vår tjänst omfattar färg- och ljussättning, skapande av koncept, visualisering i 3D, kreativa platsbyggda lösningar, hållbara- och klimatsmarta möbelval, energieffektivisering, projektledning, inköp och serviceavtal. Vi skapar den röda tråden i erat inredningsprojekt.

Hållbar inredningshjälp till företag

Vi identifierar det som är unikt hos er och förvandlar det till en kreativ och funktionell yta. Inredning är mycket mer än vad man ser. Det är hur man upplever en yta med hjälp av alla sina sinnen. Det innebär hur man ljussätter för att få det bästa arbetsljuset och det handlar om att lyssna till sina medarbetare för att införa funktioner som underlättar vardagen. Det handlar främst om dina kollegors välmående och hur man med hjälp av inredning ska kunna öka effektiviteten. Vi vet vad som fungerar funktionsmässigt och ur en hållbarhetsaspekt.

Era stora utmaningar kan vara tiden och kunskapen; ekonomiskt, ekologiskt & socialt. Att inreda en yta kan innebära en stor investering, men hur kan man göra det kostnadseffektivt? Hållbarhet blir dagligen ett krav från kollegor och konsumenter, hur kan man inreda en yta hållbar på riktigt? Hur får man egentligen alla kollegor att känna sig välkomna, oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund?

Det är där vi på WRun inredningsbyrå kommer in i bilden. Vi vill inte att er verksamhet ska påverkas till följd av bristande inredning. Vi vill skapa den inredning som passar just er och er verksamhet. Genom skräddarsydda lösningar kommer ni att trivas.

FEM faser

Inredningsprocess

1

BEHOVSANALYS 

Vi analyserar projektets omfattning, behov och förutsättningar som lägger grunden för ett lyckat projekt. Tillsammans tar vi fram en budget och en tydlig strategi för hur vi uppnår visionen.
2

KONCEPT

I konceptfasen omvandlas behovsanalysen till design och koncept i form av moodboards som visualiserar lokalens atmosfär och historia.

3

DESIGN

Vi tar fram hållbara och klimatsmarta möbel- & inredningsförslag. Färdigställer kulörer och textilier som visas genom ett färdigt inredningsprojekt med 3D visualisering. 

4

PROJEKTLEDNING

Ni kan lugnt luta er tillbaka medan vi sköter alla inköp och projektledning med samtliga leverantörer för att ni ska kunna fokusera på det ni är bäst på

5

FASTSTÄLLANDE

Projektet genomförs och vi ser till att alla saker kommer på plats. Vi fångar projektet genom bild och film som visar projektets fulla potential, som ni alltid får ta del av. Lokalerna står färdiga och redo att tas i bruk. 

Är du intresserad?

Kontakta mig!

Via telefon:

070 – 797 47 54